Audit

Zöld iskola-audit, azaz lezárult egy certifikációs időszak

Iskolánk immár nyolcadik éve részese a Zöld iskola projektnek, melynek célja az, hogy iskolai szinten foglalkozzunk a környezetvédelmi problémákkal, azok megelőzésének és megoldásának lehetőségeivel

Három évvel ezelőtt a program által felkínált lehetséges témák közül a hulladékgazdálkodást választottuk, mégpedig azért, mert a jóléti társadalmak egyik égető problémája a mérhetetlen mennyiségű szemét, mely többek között a túlfogyasztás következménye. Az eltelt három év alatt számos környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvény valósult meg iskolánkon, megszerveztünk többek között egy fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus napot, valamint számos hulladékgazdálkodással foglakozó interaktív programot, például óvodai foglalkozásokat vezettünk, használati tárgyakat készítettünk hulladékból, de bekapcsolódtunk a használaton kívüli elektromos berendezések, elemek, égők gyűjtésébe is.

Ezzel a projekttel az volt a célunk, hogy felhívjuk diákjaink figyelmét az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás fontosságára, és hogy tudatosítsák, hogy tetteinknek következményei vannak. Mert csak egy Földünk van, és bár a Föld tud az ember nélkül létezni, az ember a Föld nélkül viszont nem.

A projekt részét képezi a hároméves időszakot lezáró audit, melyet független szakemberek végeztek azzal a céllal, hogy lássák, milyen erőfeszítéseket tettünk kitűzött céljaink elérése érdekében. A szakmai stáb tagjai az iskolánkon tett látogatásuk és a diákjainkkal történő beszélgetésük során megállapították, hogy fiatal aktivistáink nem teherként, hanem kihívásként élték meg az egyes feladatok teljesítését. A sikeres audit után ünnepélyes keretek között kerül majd sor a tanúsítvány átadására, ami bár pénzjutalommal nem jár, eszmei értéke mégis jelentős.
Ezúton köszönöm az elvégzett munkát mindazoknak, aki aktívan bekapcsolódott a projektbe – elsősorban a tanulóknak, továbbá az iskola vezetésének, a tanár kollégáknak, és különösen azoknak az osztályfőnököknek, akik motiválták a diákjaikat.

Kiss Klaudia szaktanár, a projekt felelőse