2021/2022

Zöld iskola-audit, azaz lezárult egy certifikációs időszak

Iskolánk immár nyolcadik éve részese a Zöld iskola projektnek, melynek célja az, hogy iskolai szinten foglalkozzunk a környezetvédelmi problémákkal, azok megelőzésének és megoldásának lehetőségeivel

Három évvel ezelőtt a program által felkínált lehetséges témák közül a hulladékgazdálkodást választottuk, mégpedig azért, mert a jóléti társadalmak egyik égető problémája a mérhetetlen mennyiségű szemét, mely többek között a túlfogyasztás következménye. Az eltelt három év alatt számos környezetvédelemmel kapcsolatos rendezvény valósult meg iskolánkon, megszerveztünk többek között egy fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus napot, valamint számos hulladékgazdálkodással foglakozó interaktív programot, például óvodai foglalkozásokat vezettünk, használati tárgyakat készítettünk hulladékból, de bekapcsolódtunk a használaton kívüli elektromos berendezések, elemek, égők gyűjtésébe is.

Ezzel a projekttel az volt a célunk, hogy felhívjuk diákjaink figyelmét az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás fontosságára, és hogy tudatosítsák, hogy tetteinknek következményei vannak. Mert csak egy Földünk van, és bár a Föld tud az ember nélkül létezni, az ember a Föld nélkül viszont nem.

A projekt részét képezi a hároméves időszakot lezáró audit, melyet független szakemberek végeztek azzal a céllal, hogy lássák, milyen erőfeszítéseket tettünk kitűzött céljaink elérése érdekében. A szakmai stáb tagjai az iskolánkon tett látogatásuk és a diákjainkkal történő beszélgetésük során megállapították, hogy fiatal aktivistáink nem teherként, hanem kihívásként élték meg az egyes feladatok teljesítését. A sikeres audit után ünnepélyes keretek között kerül majd sor a tanúsítvány átadására, ami bár pénzjutalommal nem jár, eszmei értéke mégis jelentős.
Ezúton köszönöm az elvégzett munkát mindazoknak, aki aktívan bekapcsolódott a projektbe – elsősorban a tanulóknak, továbbá az iskola vezetésének, a tanár kollégáknak, és különösen azoknak az osztályfőnököknek, akik motiválták a diákjaikat.

Kiss Klaudia szaktanár, a projekt felelőse

Informačné materiály – Tájékoztató anyagok

Zmapovanie ilegálnych skládok – Illegális szemétlerakatok feltérképezése

Interaktív installáció, avagy a  változás veled kezdődik

Jane Godall a világhírű angol biológus mondta: „Van reményem a jövőben: a fiatalok, akik megértik a problémákat, és van kellő erejük a világ megváltoztatásához.“

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a szemléletformálásra. Elkötelezettek vagyunk  diákjaink és a  környezetünkben élők környezettudatosságának fejlesztése, erősítése iránt. Ennek érdekében évek óta bekapcsolódunk a „Zöld iskola“ projektbe, amelynek idei kiemelt témája a hulladékgazdálkodás és a hulladék csökkentésének lehetőségei. Célunk az, hogy minél több emberrel megismertessük a fenntarthatóság gondolatát és tudatosítsuk, hogy elkerülhetetlen az ember környezetre gyakorolt negatív hatásának csökkentése.

Ebben az évben úgy határoztunk, hogy az összefüggések megértése céljából megalkotunk egy közterületi installációt a környezet és az ember kapcsolatáról, az ember környezetre gyakorolt hatásáról,

Az installáció megalkotásához az elhatározáson kívül természetesen szükség volt tanárainak és diákjainak kreativitására is. Helyszínül iskolánk parkját választottuk olyan megfontolásból, hogy az iskolába tartó tanulók, illetve az intézményünkbe látogatók mindenképpen szembesüljenek az installáció anyagával. Interaktív foglalkozás formájában még hatékonyabb az összeállított anyag üzenete. Ezekbe a foglalkozásokba minél több tanulót igyekszünk bevonni, a saját diákjainkon kívül az alapiskola diákját is.  

Az installáció keretében olyan témákat járunk körbe, mint a természeti erőforrásokkal való felelős gazdálkodás, az erőforrások védelme,  a globális környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás. Célunk: felhívni a figyelmet a szemetelés negatív következményeire és a hulladékmennyiség csökkentésének fontosságára, és mindezt játékos formában.

Kiss Klaudia, koordinátor

Interaktívna inštalácia – výsledok kreativity

Svetoznáma britská biologička Jane Goodall raz vyhlásila: „Nemôžeme dovoliť, aby naše deti uverili tomu, že pre túto planétu už neexistuje žiadna nádej na záchranu.“

Naša škola vynakladá veľké úsilie, aby usmerňovala študentov vo formovaní ich názorov. Inak tomu nie je ani v prípade starostlivosti o životné prostredie. Už roky sa zapájame do projektu Zelená škola, ktorého prioritnou témou tohto roka je odpadové hospodárstvo a možnosti znižovania odpadu. Naším cieľom je oboznámiť čím viac ľudí s myšlienkou trvalo udržateľného rozvoja. Chceli by sme dosiahnuť, aby si uvedomili, že je nevyhnuté znižovať vlastné negatívne vplyvy na našu planétu.

Pre dosiahnutie priaznivého výsledku sme sa rozhodli vytvoriť výstavu pod holým nebom o vzťahu medzi človekom a prírodou, o vplyve človeka na svoje okolie.

Interaktívna expozícia je výsledkom kreativity študentov a vyučujúcich našej školy. Bola vytvorená v parku školy, aby vzbudila pozornosť žiakov a študentov prichádzajúcich do budovy. Interaktivitou chceme dosiahnuť vyššiu účinnosť oboznámenia sa s témou a boli  by sme radi, ak by sa k nám pripojilo čím viac mladých.

V inštalovanej expozícii sa zaoberáme témami, ako je: zodpovedné hospodárenie, ochrana prírodných zdrojov,  ochrana životného prostredia, zodpovedný prístup k odpadovému hospodárstvu. Cieľom je hravou formou upozorniť na negatívne dôsledky tvorby nadmerného odpadu a na možnosti a dôležitosť jeho znižovania.

Klaudia Kiss, koordinátorka