Önkéntes munka – Dobrovoľnícka práca

Önkéntes munka az óvodában – Dobrovoľnícka práca v materskej škôlke

Megtanultunk szemetet szelektálni – Ako správne selektovať odpad

Reciklálás – Recyklácia

Figyeltük az idöjárást – Pozorovali sme počasie