Közbeszerzés

Váš prehliadač bohužial nepodporuje zobrazenie PDF dokumentov.
Kliknite sem pre stiahnutie PDF dokumentu.

Közbeszerző

Obchodná akadémia – Kereskedelmi Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder – Nagymegyer
Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder, e-mail: oagvm@oagvm.sk, telefón 031/555 2321

 

Adresa: Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
V zastúpení: Mgr. Horváthová Alžbeta, riaditeľka školy
IČO: 00044351
DIČ: 2021002038
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000494911/8180
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0049 4911
Telefón: 031/5552321, 031/5910710
E-mail: oagvm@oagvm.sk
Kontaktná osoba: Barthalosová Etela, hlavná účtovníčka