Kollégium

Školský internát, Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer
ako súčasť Obchodnej akadémie – Kereskedelmi Akadémia,
Bratislavská 38, Veľký Meder – Nagymegyer

Ez a minden elvárást kielégítő, modern, komfortos épület csodálatos lehetőséget jelent nemcsak jelenkori diákjaink, hanem leendő tanulóink számára is, támogató környezetet biztosítva ahhoz, hogy távoli helyekről érkezve is eredményes tanulmányokat folytathassanak iskolánkon.
A kétszintes kollégium belső terét nagyrészt olyan diákok számára készült lakóegységek alkotják, amelyek egy tárolásra is alkalmas előszobából, zuhanyozófülkés fürdőszobából, önálló toalettből és két kétágyas szobából állnak. Ezen kívül mindkét szinten található egy-egy nevelői szoba. Az épület emellett rendelkezik egy recepciós helyiséggel, egy előcsarnokkal, két tanulószobával, két konyhasarokkal, egy épületgépészeti helyiséggel és néhány raktárhelyiséggel. Az épület talajfűtéses, amelyhez hőszivattyú biztosítja az energiát. A melegvíz-szolgáltatást pedig elsősorban az épület tetején elhelyezett 10 napelem hivatott biztosítani.
Egy jó kollégiumot egy kreatív és összetartó közösség tartja életben, teszi a tanulók második otthonává. Nevelőnőink Müller Péter gondolatait vallják: „Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.” Büszke vagyok rá, és nagy hálával tartozom nevelőnőinknek, hogy munkájuknak köszönhetően kollégiumunk közössége együtt pulzál.
Szívből kívánom, hogy az új diákotthon egy sikeres nevelési intézménnyé váljon, s a lakói számára a jó családhoz hasonlóan lelke, nyílt szíve és simogató keze legyen.

Mgr. Horváth Erzsébet, az iskola és a kollégium igazgatója

 

Átadták a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új kollégiumát

2023. szeptember 4-én ünnepélyes keretek között került sor a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új kollégiumának átadására. Régi álmunk vált valóra, hiszen az előző, 1978-ban átadott, két könnyűszerkezetes épületből álló diákotthon felett igencsak eljárt az idő. Kisebb csoda, hogy az eredetileg 7-8 évre tervezett, ám jobb híján több mint 4 évtizedig használt és egyre több karbantartásra szoruló barakképületeket egyáltalán üzemeltetetni tudtuk. Eltökélt törekvésünk, hogy kollégistáink egyszer egy korunkhoz méltó épületbe költözhessenek – fenntartónk, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat támogatásának köszönhetően –, végre célba ért.

A kollégium előtti parkban zajló nagyszabású ünnepség vendége volt Jozef Viskupič, Nagyszombat megye ispánja, Berényi József alispán, Stanislav Pravda, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Iskolaügyi Szakosztályának igazgatója, Soóky Marián, Nagymegyer város polgármestere, valamint Nagyszombat megye számos képviselője és iskolaügyi szakembere. Jelen voltak továbbá az épület tervezésében, kivitelezésében, berendezésében résztvevő cégek és a helyi közélet képviselői, illetve kollégiumunk diákjai, iskolánk tanári kara és alkalmazottai.

A rendezvény elején Jozef Viskupič majd Berényi József tartott ünnepi beszédet, akik a komoly anyagi befektetéssel járó, széles körű összefogással megépült diákotthon jelentőségét méltatták. A folytatásban Nagymegyer polgármestere, Soóky Marián mondott beszédet, majd iskolánk igazgatója, Horváth Erzsébet ünnepi köszöntője következett. Igazgatónőnk beszédében köszönetét fejezte ki iskolánk fenntartójának, a Nagyszombati Kerületi Önkormányzatnak, hogy felkarolta és mindenben segítette az új diákotthon ügyét, külön kiemelve Viskupič ispán úr, Berényi alispán úr és Pravda igazgató úr hathatós támogatását. Ezt követően felidézte az elmúlt három mozgalmas év fontosabb eseményeit: kollégistáink átmeneti szálláshelyre költözését, a régi épületek lebontását, az új kollégium 2022. augusztus 4-i ünnepélyes alapkőletételét és a feszes ütemterv szerint zajló látványos építkezést. Méltatta továbbá az új épület tervezésébe és kivitelezésébe bekapcsolódó szakemberek és vállalatok munkáját is: „Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy ezen a téren olyan partnerekre leltünk, akik számára a nívós munka és a korrekt együttműködés magától értetődő követelmény. A legmodernebb elvárásoknak is eleget tevő épületet Peter Odnoga építész tervezte, a kivitelező a dunaszerdahelyi székhelyű EUROPROJEKTDS – PLUS Kft. volt, a kivitelezést Kórósi Géza mérnök úr felügyelte, a bútorokat pedig a dunaszerdahelyi DS design Kft. gyártotta. Nagy hálával tartozunk nekik régi álmunk megvalósításáért.”

Az ünnepség kicsúcsosodása a diákotthon kulcsának átadása volt, amelyet a kollégium diáktanácsának képviseletében Glofák Viktória vett át Jozef Viskupič úrtól. Viktória ekképp tolmácsolta az új épületbe beköltöző diákság köszönetét: „Véleményem szerint összetartó és kezdeményező közösségünk, beleértve a nevelőnőinket is, megérdemelte ezt az új, pazar otthont, hiszen élen járunk a tanulásban és a diákprogramok szervezésében, megvalósításában. Tisztelt Ispán úr, köszönjük, hogy Ön és munkatársai mindenben támogatták az ügyünket. Köszönettel tartozunk továbbá igazgatónőknek, Horváth Erzsébetnek, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy végre méltó, diákbarát környezetben élhetünk. Köszönjük a lehetőséget, ígérjük, élni fogunk vele!”

Az ünnepséget követően a vendégek megtekintették a diákotthon kétszintes épületét, amely elsősorban a diákok részére kialakított lakóegységekből áll. Ezeket egy előszoba, egy zuhanyozófülkés fürdőszoba, egy önálló toalett és két kétágyas szoba alkotja. Ezen kívül mindkét szinten található egy-egy tanulószoba, konyhasarok és nevelői szoba. Az épület rendelkezik továbbá egy recepciós helyiséggel, egy előcsarnokkal, egy épületgépészeti teremmel és néhány raktárhelyiséggel. A kollégium talajfűtéses, amelyhez hőszivattyú biztosítja az energiát, a meleg vizet pedig elsősorban az épület tetején elhelyezett napelemek szolgáltatják. A jól sikerült nap a kollégiumi sétát követő hangulatos ünnepi ebéddel zárult, amelyre az iskola étkezdéjében került sor.

E rövid beszámoló befejezéseként pedig hadd álljon itt néhány gondolat az igazgatói beszédből: „Ünnep van ma, mert ez a minden elvárást kielégítő, modern, komfortos épület csodálatos lehetőséget jelent nemcsak jelenkori diákjaink, hanem leendő tanulóink számára is, támogató környezetet biztosítva ahhoz, hogy távoli helyekről érkezve is eredményesen tanulhassanak iskolánkon. Szívből kívánom, hogy az új diákotthon egy sikeres nevelési intézménnyé váljon, s a lakói számára a jó családhoz hasonlóan lelke, nyílt szíve és simogató keze legyen.”

Papp László (a Kereskedelmi Akadémia tanára)

Rólunk írták:

Átadták a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia teljesen új kollégiumát | ma7.sk

Átadták a nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia új kollégiumát (VIDEÓ és KÉPEK) | Új Szó | A szlovákiai magyar napilap és hírportál (ujszo.com)