Duális képzés

Váš prehliadač bohužial nepodporuje zobrazenie PDF dokumentov. Kliknite sem pre stiahnutie PDF dokumentu. 

Tovább a gyakorlati képzés útján

A duális képzés lényege, hogy a tanuló az elméleti oktatást az iskolában, a gyakorlati képzést pedig egy választott partner szervezetnél abszolválja. A duális képzésben részt vevő diákok így bepillantást nyerhetnek a partner szervezetek működésébe, megismerhetik a vállalati kultúrát, valamint kiváló szakemberektől tanulhatják meg a szakma alapjait. Ezek a tanulók már a tanulmányaik befejezésekor versenyképes elméleti tudással és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, ami hatalmas előnyt jelent számukra a munkaerőpiacon.

Iskolánkon, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián a 2022/2023-as tanévben is folytatódik a duális képzés. Eddigi partnereink listája – K&K Benefit, Inter Harmony, Reylon, BACKSTAGE Consulting – az idei tanévben egy újabb céggel bővült, konkrétan az ACCOUNTING BK Kft.-vel, amely két elsős tanulónk számára biztosítja a gyakorlati képzést. Jelenleg összesen 13 diákunknak van érvényes tanulmányi szerződése partner cégeink valamelyikével.

Intézményünk a duális képzés fontos hozadékának tartja azt, hogy a partner vállaltoknál szerzett tapasztalatok gyorsan beépíthetők az iskolai tananyagba. Az iskola és a partner cégek közötti folyamatos kapcsolattartásnak és együttműködésnek köszönhetően tanáraink számos visszajelzést kapnak arról, hogy az iskolai tananyag mennyire naprakész, milyen mértékben alkalmazható a gyakorlatban, ezzel is elősegítve a középfokú oktatás minőségi javulását.

Nagy Rozália, a duális képzés koordinátora

Feljövőben a duális képzés Nagymegyeren

A tavalyi iskolai évben iskolánk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia elsőként kapcsolódott be a Nagyszombati kerület kereskedelmi akadémiái közül a duális képzésbe, s ebben a tanévben is útnak indítottuk a gyakorlati képzés oktatását. Elsőseink közül négy diákunk választhatta ezt a képzési formát, akik az elkövetkező években két könyveléssel foglalkozó cégnél sajátíthatják el jövendőbeli szakmájuk alapjait, emellett tagjai lehetnek egy fiatal, törekvő csapatnak, szakmai kapcsolatokat építhetnek ki, ösztönző kihívásokkal szembesülhetnek. A duális képzés annyiban tér el hagyományos képzéstől, hogy az oktatási intézményben folytatott elméleti és a vállalatoknál zajló gyakorlati képzés párhuzamosan történik.

Az idei tanévben a programba bekapcsolódó elsőseink és másodikosaink java a K&K Benefit és az Inter Harmony kft.-ben, egy másodikos tanulónk pedig a Reylon kft.-ben részesül gyakorlati oktatásban. A duális képzés iránt érdeklődő elsős diákoknak egy meghallgatáson kellett részt venniük, ennek alapján választotta ki a szakmai bizottság azt a négy tanulót, akik négy éven keresztül a fent említett vállalatoknál végzik majd szakmai gyakorlatukat. A meghallgatás során figyelembe vettük a tanulók egyéni képességeit, erősségeit és gyengeségeit, kíváncsiak voltunk arra, hogyan viselkednének csapattagként, miként reagálnának váratlan helyzetekben, de fontos szempont volt az is, hogy mennyire bizonyulnak fejlődőképesnek. Miután megtörtént a kiválasztás, összehívtuk a tanulókat, ahol elmondhatták hogyan élték meg az interjút, melyek voltak a legnehezebb kérdések számukra. A sok kérdés közül szinte egyhangúlag a következő megválaszolása okozta a legnagyobb nehézséget: „Mi volt az eddigi legnagyobb hiba, amit elkövetetett?”  Az elemzés már oldott hangulatban zajlott, eltűntek az esetleges szorongási tünetek, melyeket a meghallgatás előhozott. Fontosnak tartottuk, hogy a diákok pozitív élménnyel távozzanak életük első interjújáról.

Az interjút követően a partner vállalatok az egész iskolai képzés időtartamára szóló tanulói szerződést kötnek a kiválasztott diákokkal. Oktatási intézményünk folyamatosan felügyeli az vállalatoknál zajló gyakorlati képzést, gondoskodva arról, hogy az a szakképzési kerettantervnek megfelelően történjen.

A duális képzésbe bekapcsolódó diákok jelentős kedvezményekben részesülnek:

  • A gyakorlati képzés alatt a vállalat napi egyszeri ingyenes étkezést biztosít a tanulónak.

  • A Nagyszombat megye által nyújtott juttatások pedig a következők:

    • tíz hónapra szóló ingyenes autóbusz közlekedés a megye területén,

    • havi 50 € ösztöndíj,

    • január elsejétől ingyenes kollégiumi elszállásolás.

Amennyiben a tanuló a későbbiek folyamán a gyakorlati képzést biztosító vállatoknál, szervezeteknél vállal munkát, szintén pénzügyi juttatásban részesül. 

A duális képzés ezen kívül számos előnnyel járhat, például azzal, hogy a tanuló már középiskolás korában megtapasztalhatja, milyen egy vállalat alkalmazottjának lenni, továbbá azzal, hogy tanulókat képzett szakemberek segítik, akiktől elleshetik a szakma fortélyait.

Ing. Nagy Rozália, a duális képzés koordinátora

 Akadémistáink úttörőként a duális képzésben 

A 2019/2020-as tanévben már a kereskedelmi akadémiák is bekapcsolódhatnak a duális képzésbe. Iskolánk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia úttörőnek számít ezen a téren a hasonló képzettséget nyújtó szakközépiskolák körében. Döntésünket elsősorban a tanulók érdekeit szem előtt tartva hoztuk meg, a duális képzés ugyanis lehetővé teszi, hogy a diákok valós munkakörülmények között készülhessenek fel jövőbeli szakmájuk munkatevékenységeire. Ráadásul a tanulók a gyakorlati képzés mellett tapasztalatot szerezhetnek a csapatmunka terén is. Nem elhanyagolható az sem, hogy a programba bekapcsolódó diákok állami ösztöndíjat is kapnak, valamint ingyenes lesz számukra az autóbusszal történő közlekedés a munkahelyre és az iskolába is. 

Az idei tanévben induló duális képzésbe egyelőre öt tanulónkat tudtuk bevonni az első évfolyam szlovák tannyelvű kereskedelmi akadémiai osztályból, akik három vállalatban részesülnek majd gyakorlati képzésben, az osztály többi diákja pedig velük párhuzamosan az iskola gyakorlati oktatótermében sajátíthatja el a szakma gyakorlati fortélyait. Megtiszteltetés számunkra, hogy az idei évtől kezdve olyan vállalati partnerekkel működhetünk együtt, mint a Reylon, a K&K Benefit és az Inter Harmony Kft. 

A duális képzésbe bekapcsolódó diákokat a vállalatok képviselői választották ki a jelentkezők közül egy meghallgatást követően. Öt tanulónk tehát négy éven keresztül a fent említett vállatoknál végez majd szakmai gyakorlatot, amelynek során a legújabb szakmai ismeretekkel egészíthetik ki az iskolában szerzett elméleti tudásukat. Ők azok a szerencsések, akik majd négy év múlva minden bizonnyal nagy előnnyel fognak rendelkezni a pályakezdéskor, mivel a duális képzésnek köszönhetően szakmai gyakorlattal kerülnek a munkaerőpiacra. 

Ing. Nagy Rozália, a duális képzés koordinátora