Duális képzés

SDV zoznam šk. rok 2023_2024

Tovább a gyakorlati képzés útján

A duális képzés lényege, hogy a tanuló az elméleti oktatást az iskolában, a gyakorlati képzést pedig egy választott partner szervezetnél abszolválja. A duális képzésben részt vevő diákok így bepillantást nyerhetnek a partner szervezetek működésébe, megismerhetik a vállalati kultúrát, valamint kiváló szakemberektől tanulhatják meg a szakma alapjait. Ezek a tanulók már a tanulmányaik befejezésekor versenyképes elméleti tudással és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, ami hatalmas előnyt jelent számukra a munkaerőpiacon.

Iskolánkon, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián a 2022/2023-as tanévben is folytatódik a duális képzés. Eddigi partnereink listája – K&K Benefit, Inter Harmony, Reylon, BACKSTAGE Consulting – az idei tanévben egy újabb céggel bővült, konkrétan az ACCOUNTING BK Kft.-vel, amely két elsős tanulónk számára biztosítja a gyakorlati képzést. Jelenleg összesen 13 diákunknak van érvényes tanulmányi szerződése partner cégeink valamelyikével.

Intézményünk a duális képzés fontos hozadékának tartja azt, hogy a partner vállaltoknál szerzett tapasztalatok gyorsan beépíthetők az iskolai tananyagba. Az iskola és a partner cégek közötti folyamatos kapcsolattartásnak és együttműködésnek köszönhetően tanáraink számos visszajelzést kapnak arról, hogy az iskolai tananyag mennyire naprakész, milyen mértékben alkalmazható a gyakorlatban, ezzel is elősegítve a középfokú oktatás minőségi javulását.

Nagy Rozália, a duális képzés koordinátora

Feljövőben a duális képzés Nagymegyeren

A tavalyi iskolai évben iskolánk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia elsőként kapcsolódott be a Nagyszombati kerület kereskedelmi akadémiái közül a duális képzésbe, s ebben a tanévben is útnak indítottuk a gyakorlati képzés oktatását. Elsőseink közül négy diákunk választhatta ezt a képzési formát, akik az elkövetkező években két könyveléssel foglalkozó cégnél sajátíthatják el jövendőbeli szakmájuk alapjait, emellett tagjai lehetnek egy fiatal, törekvő csapatnak, szakmai kapcsolatokat építhetnek ki, ösztönző kihívásokkal szembesülhetnek. A duális képzés annyiban tér el hagyományos képzéstől, hogy az oktatási intézményben folytatott elméleti és a vállalatoknál zajló gyakorlati képzés párhuzamosan történik.

Az idei tanévben a programba bekapcsolódó elsőseink és másodikosaink java a K&K Benefit és az Inter Harmony kft.-ben, egy másodikos tanulónk pedig a Reylon kft.-ben részesül gyakorlati oktatásban. A duális képzés iránt érdeklődő elsős diákoknak egy meghallgatáson kellett részt venniük, ennek alapján választotta ki a szakmai bizottság azt a négy tanulót, akik négy éven keresztül a fent említett vállalatoknál végzik majd szakmai gyakorlatukat. A meghallgatás során figyelembe vettük a tanulók egyéni képességeit, erősségeit és gyengeségeit, kíváncsiak voltunk arra, hogyan viselkednének csapattagként, miként reagálnának váratlan helyzetekben, de fontos szempont volt az is, hogy mennyire bizonyulnak fejlődőképesnek. Miután megtörtént a kiválasztás, összehívtuk a tanulókat, ahol elmondhatták hogyan élték meg az interjút, melyek voltak a legnehezebb kérdések számukra. A sok kérdés közül szinte egyhangúlag a következő megválaszolása okozta a legnagyobb nehézséget: „Mi volt az eddigi legnagyobb hiba, amit elkövetetett?”  Az elemzés már oldott hangulatban zajlott, eltűntek az esetleges szorongási tünetek, melyeket a meghallgatás előhozott. Fontosnak tartottuk, hogy a diákok pozitív élménnyel távozzanak életük első interjújáról.

Az interjút követően a partner vállalatok az egész iskolai képzés időtartamára szóló tanulói szerződést kötnek a kiválasztott diákokkal. Oktatási intézményünk folyamatosan felügyeli az vállalatoknál zajló gyakorlati képzést, gondoskodva arról, hogy az a szakképzési kerettantervnek megfelelően történjen.

A duális képzésbe bekapcsolódó diákok jelentős kedvezményekben részesülnek:

 • A gyakorlati képzés alatt a vállalat napi egyszeri ingyenes étkezést biztosít a tanulónak.
 • A Nagyszombat megye által nyújtott juttatások pedig a következők:
  • tíz hónapra szóló ingyenes autóbusz közlekedés a megye területén,
  • havi 50 € ösztöndíj,
  • január elsejétől ingyenes kollégiumi elszállásolás.

Amennyiben a tanuló a későbbiek folyamán a gyakorlati képzést biztosító vállatoknál, szervezeteknél vállal munkát, szintén pénzügyi juttatásban részesül. 

A duális képzés ezen kívül számos előnnyel járhat, például azzal, hogy a tanuló már középiskolás korában megtapasztalhatja, milyen egy vállalat alkalmazottjának lenni, továbbá azzal, hogy tanulókat képzett szakemberek segítik, akiktől elleshetik a szakma fortélyait.

Ing. Nagy Rozália, a duális képzés koordinátora

 Akadémistáink úttörőként a duális képzésben 

A 2019/2020-as tanévben már a kereskedelmi akadémiák is bekapcsolódhatnak a duális képzésbe. Iskolánk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia úttörőnek számít ezen a téren a hasonló képzettséget nyújtó szakközépiskolák körében. Döntésünket elsősorban a tanulók érdekeit szem előtt tartva hoztuk meg, a duális képzés ugyanis lehetővé teszi, hogy a diákok valós munkakörülmények között készülhessenek fel jövőbeli szakmájuk munkatevékenységeire. Ráadásul a tanulók a gyakorlati képzés mellett tapasztalatot szerezhetnek a csapatmunka terén is. Nem elhanyagolható az sem, hogy a programba bekapcsolódó diákok állami ösztöndíjat is kapnak, valamint ingyenes lesz számukra az autóbusszal történő közlekedés a munkahelyre és az iskolába is. 

Az idei tanévben induló duális képzésbe egyelőre öt tanulónkat tudtuk bevonni az első évfolyam szlovák tannyelvű kereskedelmi akadémiai osztályból, akik három vállalatban részesülnek majd gyakorlati képzésben, az osztály többi diákja pedig velük párhuzamosan az iskola gyakorlati oktatótermében sajátíthatja el a szakma gyakorlati fortélyait. Megtiszteltetés számunkra, hogy az idei évtől kezdve olyan vállalati partnerekkel működhetünk együtt, mint a Reylon, a K&K Benefit és az Inter Harmony Kft. 

A duális képzésbe bekapcsolódó diákokat a vállalatok képviselői választották ki a jelentkezők közül egy meghallgatást követően. Öt tanulónk tehát négy éven keresztül a fent említett vállatoknál végez majd szakmai gyakorlatot, amelynek során a legújabb szakmai ismeretekkel egészíthetik ki az iskolában szerzett elméleti tudásukat. Ők azok a szerencsések, akik majd négy év múlva minden bizonnyal nagy előnnyel fognak rendelkezni a pályakezdéskor, mivel a duális képzésnek köszönhetően szakmai gyakorlattal kerülnek a munkaerőpiacra. 

Ing. Nagy Rozália, a duális képzés koordinátora

Čo je duálne vzdelávanie?

 • Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.
 • Celá praktická príprava sa uskutočňuje, na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole.

 

Silné stránky duálneho vzdelávania

 • Výučba v reálnych podmienkach
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo na pracovisku a možnosť kariérneho rastu
 • Nadobudnutie kvalifikácie a praxe priamo vo firme
 • Plynulý prechod do zamestnania, skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením
 • Čerpanie benefitov (finančné, nefinančné) už počas štúdia – poskytovanie obedov (alebo alternatívnej náhrady) počas dní praxe, zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia v 1. ročníku vo výške 50 € mesačne, odmena za produktívnu prácu na pracoviskách vo vyšších ročníkoch, župná BUS karta počas celého štúdia v SDV, možnosť cestovať denne zdarma na autobusoch prímestskej dopravy
 • Možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole
 • Jednotlivé firmy poskytujú žiakom v SDV ešte ďalšie benefity, ktoré sa už navzájom líšia.

Ako na to?

 • Vyber si zamestnávateľa. Keď úspešne absolvuješ výberové konanie, dostaneš od neho potvrdenie od odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania
 • Potvrdenie priložíš k prihláške na štúdiu a absolvuješ prijímačky
 • Pred začiatkom štúdia s Tebou zamestnávateľ uzavrie učebnú zmluvu
 • Ak to nestihneš pred nástupom do školy, nič nie je stratené. Dualistom sa môžeš stať ešte do konca prvého polroka prvého ročníka

Náš študijný odbor v duálnom vzdelávaní

6317 M obchodná akadémia

Partneri duálneho vzdelávania

Reylon, s. r. o. , Kútniky

K & K Benefit, s. r. o., Dunajská Streda

ACCOUNTING BK, s. r. o., Komárno

Inter Harmony, spol. s r. o. , Dunajská Streda

QUESTMAN, s. r. o., Veľký Meder

MAS PODUNAJSKO o. z., Dolný Štál

DOMATI, s. r. o., Dolný Štál

LIMAKO, s. r. o., Čiližská Radvaň

Obec Brestovec

SB Dunajská Streda, s. r. o.

DUNEA, a. s., Dunajská Streda

Obecný úrad Číčov

Obec Patince

 

 

Poď študovať duálne!