Erasmus+ 2017/2018

Viedeň – Bécs  14.10.2017 – 3.11.2017
Projekt č.  2017-1-SK01-KA102-035068
Názov projektu:   Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí
Jövő szakmai kihívásai külföldön

Jövő szakmai kihívásai külföldön – külföldi szakmai gyakorlat      

Sikeres pályázatunk, az Erasmus+ – az EU új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja – ismételten óriási lehetőséget nyújt diákjainknak. A Jövő szakmai kihívásai külföldön elnevezésű projekt segítségével diákjaink olyan szakmai tapasztalatokra tehetnek szert, melyek elősegítik a munkaerőpiacon való jövőbeni elhelyezkedésüket. A 2017/2018-as tanévben a kereskedelmi akadémia 8 diákja, valamint a regionális idegenforgalmi menedzsment tanulmányi szak  úgyszintén 8 diákja háromhetes szakmai gyakorlaton vehet részt Ausztriában, pontosabban Bécsben.    

Diákjaink  2017. június 7-én  öttagú szakmai bizottság előtt bizonyították rátermettségüket az anyanyelven és idegen nyelven történő meghallgatáson. A 28 pályázó közül került ki az a 16 diák, akik ősszel egy életre szóló szakmai tapasztalatot szerezhetnek külföldön. A sikeres szerepléshez minden pályázónak szívből gratulálunk!

Ing. Baranyai Angéla, koordinátor 

Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí   

Pozitívne ohodnotenie projektu Erasmus+  program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – je pre nás veľkým potešením. Náš projekt pod názvom Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí“ umožní 16 našim študentom zúčastniť sa trojtýždňovej odbornej praxe, a to 8 žiakom študijného odboru obchodná akadémia a 8 žiakom študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu v Rakúsku, vo Viedni.      

Naši žiaci 7. júna 2017 dokázali svoje schopnosti na ústnom pohovore pred päťčlennou odbornou komisiou v materinskom a tiež v cudzom jazyku. Z 28 uchádzačov bolo vybraných 16 žiakov, ktorí môžu na jeseň získať neoceniteľné odborné skúsenosti v zahraničí. Ku kvalitným prezentáciám gratulujeme všetkým uchádzačom!

Ing. Angela Baranyai, koordinátorka

Paraméter – Szakmai gyakorlaton vettek részt Bécsben a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia diákjai