Erasmus+ 2021/2022

Praha – Prága 5. Sept.2021 – 25.sept.2021
Projekt č.  2019-1-SK01-KA102-060458
Názov projektu:   Odborníci budúcnosti v zahraničí
A jövő szakemberei külföldön

A jövő szakemberei külföldön

Intézményünk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia immár ötödik alkalommal nyújtott be pályázatot az Erasmus+ szakképzési program keretében, amelynek eredményeként 2021. szeptember 5-25. között öt kereskedelmi akadémia szakos, öt kereskedelmi és informatikai szolgáltatások szakos és öt regionális idegenforgalmi menedzsment szakos diákunk vett részt háromhetes szakmai gyakorlaton Prágában. Tanulóink helyi vállalatoknál dolgoztak, ki-ki a tanulmányi szakának megfelelően.

A programba több okból kapcsolódtunk be. Elsődleges szándékunk az volt, hogy tanulóinknak külföldön biztosítsunk nyelvgyakorlási lehetőséget, hosszú távú célunk pedig az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka színvonalának fejlesztése, továbbá tanulóink majdani munkavállalási esélyeinek növelése volt.

A programban résztvevő tanulók csoportja egy igényes válogatás során alakult ki. Olyan mutatókat vettünk figyelembe, mint a tanulmányi előmenetel, nyelvtudás, motiváció, szakmai rátermettség, önállóság, problémamegoldó képesség. Kikértük továbbá az osztályfőnökök és szaktanárok véleményét, valamint a tanulók motivációs leveleit is figyelembe vettük. A végleges döntést az osztályfőnök, szaktanárok, továbbá az iskolavezetés és a program koordinátora közösen hozták meg.

A válogatót a diákok felkészítése követte. Tanulóink idegen nyelvi szintmérésére majd felkészítésre az OLS platform került sor. Szaktanárink is foglalkoztak a résztvevőkkel, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek az Erasmus+ programok tekintetében, hiszen korábban Budapesten, Milánóban, két alkalommal pedig Bécsben is jártak már diákjainkkal külföldi szakmai gyakorlaton, így hasznos tanácsokkal tudták ellátni őket. Tanulóink a partnercégek kérésére Europass önéletrajzot is készítettek, ezek alapján osztották be őket különféle munkakörökbe a szállodákban, vállalatokban. Ezt követően a prágai partnercégekkel együttműködési megállapodást írtunk alá, majd a szervezés következett.  

A fogadó intézmények munkatársainak visszajelzései alapján a szakmai gyakorlat során tanítványaink precízen, hatékonyan és kulturáltan végezték a rájuk bízott feladatokat. Diákjaink többek között különféle nyilvántartásokat vezettek, pénzügyi bizonylatokat állítottak ki, ügyiratkezelést végeztek, továbbá marketing feladatokat is elláttak. Munkájuk során betekintést nyertek az ügyfélkapcsolati módszerekbe, emellett különböző irodai szoftvereket ismerhettek meg.

A tanulókat kísérő tanárok – Nagy Rozália és Baranyai Angéla  – kellemes légkört alakítottak ki. Ügyeltek arra, hogy a diákok ne csak a nyelvi és szakmai készségek terén fejlődjenek, hanem a szociális kapcsolatok tekintetében is előbbre lépjenek, megfelelő mintát kapjanak. Ezt szolgálták az esti közös étkezések, a munkanapok tapasztalatainak összegzése, a munkaköröknek megfelelő viselkedés- és illemszabályok tisztázása, valamint a következő napi program megbeszélése. Természetesen nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy tanulóink önállóbbá váljanak. A legizgalmasabb feladat pedig a szabadidős programok szervezése volt, hogy a tanulók a munkatapasztalatok mellett egyéb élményekkel is gazdagodjanak. Közös sétáink során bebarangoltuk Prága történelmi belvárosát, múzeumokat látogattunk, és a petříni kilátótoronyból megcsodáltuk a város éjszakai fényeit.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a program minden tekintetben sikeres volt. Tanulóink fiatal koruk ellenére megállták a helyüket, hasznos szakmai tapasztalatokra tettek szert, és sokkal magabiztosabbak lettek a nyelvhasználat terén, emellett betekintést nyerhettek a külföldi munkavállalás lehetőségeibe is. Diákjaink számos személyiségbeli változáson mentek keresztül. Sokkal önállóbbak, nyitottabbak, talpraesettebbek lettek, és komoly rutinra tettek szert a munkahelyekre való utazás és olyan mindennapi tevékenységek terén, mint a bevásárlás, zsebpénz kezelése, bankkártya használata stb. Úgy gondolom, hogy a program hatására pozitív irányba mozdult el diákjaink jövőképe, és a szüleik iránti tisztelet is erősödött, akik mindenben támogatták gyermekeiket. Pedagógusként nagyon jó érzés volt megtapasztalni, hogy a befektetett energia megtérült, hiszen tanítványaink 16-17 éves koruk ellenére jól boldogultak egy idegen országban.

A projekt a diákok élménybeszámolójával és az angol nyelvű Europass Szakképzés bizonyítványok ünnepélyes átadásával fog lezárulni. A résztvevő tanulók köszönik iskolájuknak, Mgr. Horváth Erzsébet igazgatónőnek és kísérő tanáraiknak, hogy olyan lehetőséget biztosítottak számukra, amely nagyban hozzásegíti majd őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Ing. Baranyai Angéla, az Erasmus+ program iskolai koordinátora, szaktanár

 

Projekt – Odborníci budúcnosti v zahraničí

Študenti Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi sa mohli už po piatykrát zúčastniť zahraničnej odbornej praxe vďaka projektu Erasmus+. Po Budapešti, Miláne a dvakrát Viedni sme opätovne mohli stráviť tri úžasné týždne tentokrát v Prahe.

Od 5. septembra do 25. septembra 2021 mohlo 15 študentov zbierať skúsenosti na rozličných pracoviskách, zodpovedajúcich ich študijnému zameraniu. Študenti študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu si svoju odbornú spôsobilosť a jazykovú zdatnosť mohli vyskúšať v hoteloch. Študenti odboru obchodná akadémia a odboru obchodno-informačné služby pracovali v kanceláriách rôznych podnikov. Popri odbornej praxi sa našiel čas aj na zábavu a vzdelávanie. Voľný čas študentom zorganizovali sprevádzajúci pedagógovia: Rozália Nagy a Angela Baranyai.

Program Erasmus+ sa onedlho uzavrie rozprávaním študentských zážitkov a slávnostným odovzdávaním dokumentov Europass, ktoré potvrdzujú absolvovanie zahraničnej odbornej praxe. Naši študenti sú si plne vedomí toho, že naša škola im poskytla takú možnosť, ktorá im pomôže pri uplatnení sa na trhu práce.

 

Ing. Angela Baranyai, koordinátorka
a vyučujúca odborných predmetov

A külföldi szakmai gyakorlat gyümölcse

2022. február 14-én iskolánk kereskedelmi akadémiaszakának 4 diákja, a regionális idegenforgalmi menedzsment tanulmányi szakának 6 diákja, valamint a kereskedelmi és informatikai szolgáltatások szakának 5 diákja ünnepélyes keretek közt vehette át munkájának megérdemelt gyümölcsét, az Europass Szakképzés dokumentumot. A diákok Az Erasmus+ program keretén belül “A Jövő Szakemberei külföldön” elnevezésű projektünk segítségével háromhetes szakmai gyakorlaton vettek részt Csehországban, Prágában az idei tanévben. Ennek eredménye a megszerzett Europass Szakképzés dokumentum, egy nemzetközileg elismert oklevél, amely angol nyelven tanúskodik a külföldön teljesített szakmai gyakorlatukról.

Iskolánk igazgatónője ünnepi beszédében visszatekintett a tanulók által megtett útra, a kihívások sorára, mint például a diákok kiválasztása a programba, az ezt követő szintfelmérő cseh nyelvvizsga, az online cseh nyelvi tanfolyam, amely megelőzte a diákok megmérettetését Csehországban. Méltatta a külföldi szakmai gyakorlat hozadékát, a diákok szakmai fejlődését, s nyelvtudásuk tökéletesedését. A külföldi szakmai gyakorlat olyan lehetőséget biztosított a diákok számára, amely nagyban hozzásegíti majd őket a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Ing. Baranyai Angéla, koordinátor, szaktanár

Výsledok zahraničnej odbornej praxe

Dňa 14. 02. 2022 15 žiakov 2., 3. a 4. ročníka študijného odboru  obchodná akadémia, študijného odboru obchodné a informačné služby  a študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu mohli slávnostne prevziať dokument Europass. Žiaci sa zúčastnili v školskom roku 2021/2022 v rámci projektu Erasmus + s názvom Odborníci budúcnosti v zahraničí na odbornej praxi v Českej republike, presnejšie v Prahe. Výsledkom tejto praxe je dosiahnutý, medzinárodne uznaný dokument Europass, ktorý je vydaný v anglickom jazyku a potvrdzuje absolvovanie odbornej praxe v zahraničí.

Riaditeľka našej školy vo svojom slávnostnom prejave si spomenula cestu, ktorú žiaci prešli v súvislosti s prípravou a pobytom na zahraničnej stáži, ako napríklad absolvovanie prijímacieho pohovoru, jazyková príprava žiakov a jazykový test, zúčastnenie sa online jazykového kurzu. Zdôraznila prínos zahraničnej odbornej praxe, a to zvýšenie konkurencieschopnosti žiakov školy na trhu práce, ako aj zvýšenie úrovne odborných kompetencií a zručností žiakov.

Ing. Baranyai Angela, koordinátorka, učiteľka odborných ekonomických predmetov