Farkas Jenő Emléknap és Szavalóverseny Nagymegyeren – Pamätný deň a recitačná súťaž Jenőa Farkasa

Farkas Jenő Emléknap és Szavalóverseny Nagymegyeren

2024. május 20-án a XIX. Farkas Jenő Emléknap keretén belül a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia adott otthont a XVI. alkalommal megszervezett Farkas Jenő Szavalóversenynek. A rendezvény előtt a vallási nevelést látogató diákokkal együtt szentmisén vettünk részt a Szent Miklós római katolikus templomban, majd megkoszorúztuk az egykori nagymegyeri plébános atya és papköltő emléktábláját.

A szavalóversenyt Gál Péter plébános atya, Mgr. Horváth Erzsébet igazgatónő és Ábrahám Margit hitoktató nyitották meg. Minden résztvevő két verset adott elő, egy Farkas Jenő-költeményt és egy szabadon választott verset. Idén iskolánkat Tamási Blanka, Stifter Luca és Kardos Kevin képviselték. Minden egyes résztvevő oklevelet kapott és apró ajándékban részesült, amelyeket iskolánk, valamint a Nagymegyeri Katolikus Plébánia, a Nemzetközi Szent György Lovagrend, a Csemadok Nagymegyeri Szervezete és a Pro Megere Polgári Társulás ajánlott fel számukra. Az első helyezett Tóth Anna, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium diákja lett, a második helyen Balázs Jenifer, a Nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola diákja, a harmadik helyen pedig Nagy Kincső, szintén a Nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola tanulója végzett. A Nagymegyeri Csemadok Szervezet két különdíját iskolánk két tanulója nyerte, Tamási Blanka és Stifter Luca. Nagymegyer város polgármesterének különdíját a Csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola tanulója, Rojkovics Júlia nyerte. Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek és minden résztvevőnek!
Nagyjaink azt vallják, hogy azért van a világ, hogy az ember valahol otthon legyen benne. Otthon legyen benne, ismerje, szeresse és mások számára is szépnek, szeretetre méltónak mutassa be azt. A költők, hiszem és vallom, hogy különleges teremtményei az Istennek. Úgy hiszem, hogy kedvelt teremtményei is, hiszen Ők sokkal érzékenyebbek az „átlagembernél” és lélekben is sokkal sérülékenyebbek. Ők nyitott szívvel, lélekkel élik meg a nekik adatott rövidebb-hosszabb emberöltőt. Farkas Jenőnek sajnos csak rövid idő jutott, egy súlyos betegség részben kirekesztette a teljes életből és így inkább passzív szemlélője volt a világnak. Verseiben őszintén szembenézett önmagával, ugyanakkor szemérmesen is, a hivatása és egyénisége által megszabott keretek között. De a lelke nem tűrt korlátokat, nem nyugodott, utakat keresett, élni akart, és végül a természetben talált menedéket. A természetben, amely a jó Isten tökéletes műve, amelyet az embernek alkotott.

Azt mondják, hogy a verselés, a költészet nagy gyötrelmeket hordoz, örökös kielégületlenséget, de óriási örömöt, boldogságot is ad. „A verseket nem írják, azok születnek” – tartja a szerző, de az elsősorban a versek írójától függ, hogy hová is vezet ez az út, amelyen nagy léptekkel halad előre.

Ábrahám Margit, hitoktató

Pamätný deň a recitačná súťaž Jenőa Farkasa

Dňa 20. mája 2024 sa konala na našej škole XVI. recitačná súťaž Jenő Farkasa. Pred podujatím sme sa spolu so študentmi náboženskej výchovy zúčastnili na svätej omši v rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša a potom sme položili veniec k pamätnej tabuli bývalého farára a kňaza-básnika. Tradičné podujatie otvorili farár Péter Gál, riaditeľka našej školy Mgr. Alžbeta Horváthová a učiteľka náboženstva Margit Ábrahám. Každý účastník predniesol dve básne, báseň Jenő Farkasa a báseň podľa vlastného výberu.

Tento rok našu školu reprezentovali Blanka Tamási, Luca Stifter a Kevin Kardos. Každý účastník dostal certifikát a malý darček, ktorý im ponúkla naša škola, katolícka farnosť, Medzinárodný rád svätého Juraja, Mestská organizácia Csemadoku a Občianske združenie Pro Megere. Prvé miesto získala Anna Tóth, študentka Gymnázia Ármina Vámbéryho v Dunajskej Strede, druhé miesto Jenifer Balázs, žiačka Základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi a tretie miesto Kincső Nagy, tiež študentka Základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi. Dve ceny organizácie Csemadoku získali dve žiačky našej školy, Blanka Tamási a Luca Stifter. Cenu starostu mesta Veťký Meder získala Júlia Rojkovics, žiačka Základnej školy Móra Kóczána v Čilizskej Radvani. Víťazom a všetkým účastníkom srdečne blahoželáme!

Margit Ábrahám, učiteľka náboženstva