Biela pastelka 2023 – Fehér ceruzák 2023

Biela pastelka 2023

22-eho septembra 2023 sme usporiadali dobročinnú verejnú zbierku „Biela pastelka“ na podporu nevidiacich a slabozrakých. Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa späť do života Biela pastelka znamená svetlo, keď je okolo tma. Celoslovenská zbierka Biela pastelka je tu pre všetkých ľudí, ktorým život nevidiacich nie je ľahostajný.  Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ide o špecializované sociálne poradenstvo a realizáciu kurzov, pomocou ktorých klienti získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Ďakujeme! 

Fehér ceruzák 2023

2023. szeptember 22-én jótékonysági gyűjtést szerveztünk a vakok és gyengénlátok részére. A Fehér ceruzák elnevezés a láthatatlan vonalak – a vakok világának a jelképe. A fehér ceruza jelenti a fényt a sötétségben, segít megkeresni a világosságot, segít visszatérni a mindennapi életbe. A vakok és gyengénlátók szervezete Szlovákiában polgári társulásként működik, melynek tagjai nagyrészt látáskárosultak, de munkájukat mindannyian önkéntesként végzik. A gyűjtés teljes bevétele támogatja azokat a programokat, amelyek segítik a vakokat és gyengénlátókat abban, hogy kiegyensúlyozottan élhessék mindennnapjaikat. Köszönjük az adományokat!