Pedagógusnapi köszöntő Nagymegyeren – Slávnostné pozdravenie pedagógov vo Veľkom Mederi

Pedagógusnapi köszöntő Nagymegyeren

„Ki kell szeretni az emberekből a jót!”

(Böjte Csaba)

1592. március 28-án született Jan Amos Komenský (Johannes Amos Comenius), a „nemzetek tanítója”, az első modern pedagógus. Szlovákia-szerte – így iskolánkon is – hagyománnyá vált, hogy Comenius születésnapján köszöntjük a pedagógusokat. Nehéz időkben, mint amilyen a mostani tavaszunkat beárnyékoló világjárvány és a szomszédunkban dúló háború, az ünnepek jelentősége felértékelődik. Így vált idén a pedagógusok megünneplése a humánum, a szolidaritás, az összetartás ünnepévé is.

A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián a pedagógusnapi rendezvények sora egy rövid, meghitt ünnepséggel vette kezdetét. A nagyszünetben az iskola tanulóinak nevében a diákdiri és társai köszöntötték tanárainkat egy-egy szál virággal és kedves műsorukkal. Kora délután Nagymegyer városa invitálta egy ünnepi műsorra a helyi pedagógusokat a Corvin Mátyás Művelődési Központba, amelynek keretében Holényi Gergő, a város polgármestere méltatta a pedagógusok áldozatos munkáját.

A központi ünnepséget követően tanári karunk a Sungarden vendéglőben találkozott. Tanítónapi házi ünnepségünk Horváth Erzsébet igazgatónő köszöntőjével indult, aki kihangsúlyozta, hogy tanáraink az elmúlt kétéves időszakban jelesre vizsgáztak, hiszen radikálisan megváltozott élethelyzetekben kellett helytállniuk. Először meg kellett tanulniuk, miként kell online oktatni, a hosszan elhúzódó távoktatást követően pedig nem volt könnyű újra visszaállniuk az offline üzemmódra. A pedagógusokra nehezedő egyre növekvő elvárásokról a következőket mondta: „Ma a média azt sugallja, hogy a pedagógusnak tökéletesnek kell lennie. Minden percben készen kell állnia arra, hogy megvédjen, megmentsen, neveljen, tanítson. Óriási az elvárás. A diákok pedig ezerfélék. Egyszer nyitottak, máskor zárkózottak. Egyszer jók, máskor nem annyira. Sokan hatalmas terheket is hoznak otthonról. Nekünk mindenképp az a feladatunk, hogy szeressük őket. És ha ezt nagyon akarjuk, biztos sikerül.” A folytatásban kitért arra is, hogy a pedagógus nemcsak a nemzet napszámosa, nemcsak világító lámpás, hanem ember is, akinek „van jó napja meg pocsék is, családja, gyerekei, magánélete, örömei, botlásai. Otthon anya, apa, máshol barát, szomszéd, ahogy mindenki.” Beszéde végén pedig megköszönte a tanári kar kitartó, szakmailag kimagasló munkáját.

A köszöntőt követően ünnepi ebédre került sor, amelyen nagy örömünkre iskolánk nyugdíjba vonult tanárai is részt vettek. Az ebéd után pedig kezdetét vette a kellemes hangulatú beszélgetés és nosztalgiázás.

Papp László

Slávnostné pozdravenie pedagógov vo Veľkom Mederi

28. marca 1592 sa narodil Jan Amos Komenský, učiteľ národov, prvý moderný pedagóg. Na Slovensku sa už stalo tradíciou, že v deň narodenín Komenského pozdravíme pedagógov. V súčasnosti je pandémia a u našich susedov v plnej sile prebieha vojna, preto sa význam sviatkov znova prehodnocuje. Tak sa stala oslava pedagógov aj sviatkom humánnosti, solidarity a súdržnosti.

Na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi cez veľkú prestávku v rámci krátkeho slávnostného programu študentská riaditeľka a jej tím pozdravila svojich pedagógov a žiaci im odovzdali kvety svojej vďaky. V skorých poobedňajších hodinách na pozvanie mesta sa pedagógovia zúčastnili v Mestskom kultúrnom stredisku Mateja Korvína na sviatočnom programe, v rámci ktorého Gergő Holényi, primátor nášho mesta ocenil obetavú prácu pedagógov.

Po tejto slávnosti sa náš pedagogický zbor stretol v reštaurácii Sungarden. Alžbeta Horváthová, riaditeľka našej školy vo svojom slávnostnom prejave zdôraznila, že v uplynulých dvoch rokoch naši učitelia výborne prospeli, veď museli obstáť v radikálne zmenených životných situáciách. Najprv museli zvládnuť online vyučovanie a po dlhom čase nebolo jednoduché vrátiť sa na offline formu vzdelávania. Podľa médií pedagóg musí byť dokonalý a v každej chvíli chrániť, zachraňovať, vzdelávať a vyučovať žiakov. Očakávania sú obrovské a žiaci sú veľmi rôznorodí: raz sú otvorení, inokedy uzavretí do seba. Niektorí nosia na pleciach obrovské bremená, ktoré si prinášajú z domu. Našou úlohou je v každom prípade, aby sme prejavili lásku voči nim. Ak veľmi chceme, určite sa to podarí. Učiteľ nie je iba „nádenníkom a lampášom národa”, ale je aj človekom, ktorý má dobré i menej dobré dni.  Má svoju rodinu, deti, súkromný život, radosti i starosti. Doma je matkou, otcom, inde je kamarátom, susedom. V závere svojho príhovoru sa pani riaditeľka poďakovala pedagógom  za ich obetavú prácu.

Potom nasledoval slávnostný obed, na ktorom sa zúčastnili aj naši bývalí kolegovia, ktorí sú už na dôchodku. Po výbornom obede sa rozbehli rozhovory medzi prítomnými mladšími i staršími učiteľmi.

Mgr. Helena Mészárosová