Beszámoló tanulóink külföldi szakmai gyakorlatáról – Projekt – zahraničná odborná prax v Prahe

Beszámoló tanulóink külföldi szakmai gyakorlatáról

A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia újfent sikerrel pályázott az Erasmus+ program keretében.  E szakképzési pályázatnak köszönhetően 2023. március 5. és március 25. között 19 kereskedelmi akadémia szakos diákunk vehetett részt szakmai gyakorlaton Prágában. Tanulóink a gyakorlat során helyi vállalatok irodáiban tették próbára szakmai tudásukat, rátermettségüket. Nem titkolt szándékunk az volt, hogy a külföldön zajló program keretében lehetőséget biztosítsunk tanulóinknak az idegennyelv-gyakorlásra, hosszú távú céljaink között pedig az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka színvonalának fejlesztése, tanulóink munkavállalási esélyeinek növelése szerepelt.

A tanulók kiválasztásakor olyan kritériumokat vettünk figyelembe, mint az eddigi elért tanulmányi eredmények, nyelvtudás, motiváció, szakmai rátermettség, továbbá sokat nyomtak a latban a személyes tulajdonságok is, például az önállóság, problémamegoldó képesség. A diákok ezen kívül online idegennyelv-szintfelmérésen is részt vettek, a partnercégek kérésére pedig Europass önéletrajzot készítettek, s ennek alapján osztották be őket a szakmai gyakorlatot biztosító vállalatokba.

A tanulók munkájuk során különféle nyilvántartásokat vezettek, pénzügyi bizonylatokat töltöttek ki, ügyiratkezelést végeztek, marketingfeladatokat láttak el. Betekintést nyertek továbbá az ügyfélkapcsolati rendszerekbe, emellett különböző irodai szoftvereket is megismerhettek, és még SWOT-elemzést is készítettek. Hasznos ismereteket szereztek az ingatlanpiac, valamint a munkaerőpiac működéséről, tapasztalatokra tettek szert az anyagbeszerzés területén, sőt még szállodai adminisztrációs feladatokat is elláttak.

A szakmai gyakorlat során a kísérő tanárok – Varga Mónika, Baranyai Angéla, Bugár Bibiána és Csémi Ildikó – pozitív hozzáállásának köszönhetően kellemes csoportlégkör alakult ki. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a tanulók a nyelvi és szakmai fejlődés mellett a szociális kapcsolatok és a viselkedés terén is megfelelő impulzusokat kapjanak, s napról napra egyre önállóbbakká váljanak. Ezt szolgálták például a közös étkezések, a munkanapok megbeszélése, a munkahelyeken való viselkedés, illemszabályok tisztázása és betartása, a következő napi program felvázolása. A legizgalmasabb feladat a szabadidős programok szervezése volt, hogy a tanulók a munkatapasztalatok mellett egyéb élményekkel is gazdagodjanak. A három hét alatt bebarangoltuk Prága belvárosát, jártunk a Technikai Múzeumban, a Károly híd történetét bemutató múzeumban, a Csehszlovák Retro Múzeumban, továbbá az Illúziók Múzeumában, a Medúza Múzeumban, sőt egy hangulatos sétahajózáson is részt vettünk, és Vyšehradon is jártunk.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a program minden tekintetben sikeres volt. Tanulóink fiatal koruk ellenére helytálltak a munkahelyeiken, számos szakmai területen szereztek értékes tapasztalatokat, és sokkal magabiztosabbak lettek az idegennyelv-használatban, emellett komoly személyiségbeli változáson mentek keresztül. Például sokkal önállóbak lettek olyan hétköznapi tevékenységekben, mint a helyi közlekedés, bevásárlás, pénzkezelés vagy a bankkártya-használat. Emellett érezhetően nyitottabbá váltak, és megtanultak alkalmazkodni, csapatban dolgozni a munkahelyükön és a szabadidejükben egyaránt. Pedagógusként nagyon jó érzés volt látni, hogy a befektetett energia megtérült, jó volt megtapasztalni, hogy 16-17 éves tanítványaink egy idegen országban is jól elboldogultak, itthon pedig felemelő érzés elcsípni egy-egy cinkos, baráti mosolyt, pillantást, ami a prágai élmények közös megéléséből fakad.

A projekt egy ünnepélyes aktussal fog befejeződni, amikor a résztvevők átveszik a külföldi szakmai gyakorlat elvégzését tanúsító angol nyelvű Europass szakképzési bizonyítványt.

Ing. Baranyai Angéla koordinátor, szaktanár

Projekt – zahraničná odborná prax v Prahe

Študenti Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi sa mohli opäť zúčastniť zahraničnej odbornej praxe vďaka projektu Erasmus+, tentokrát v Prahe.

Od 5. marca do 25. marca 2023 mohlo 19 študentov zbierať skúsenosti na rozličných pracoviskách, zodpovedajúcich ich študijnému zameraniu. Študenti si svoju odbornú spôsobilosť a jazykovú zdatnosť mohli vyskúšať v hoteloch a v kanceláriách rôznych podnikov. Popri odbornej praxi sa našiel čas aj na zábavu a vzdelávanie. Voľný čas študentom zorganizovali sprevádzajúci pedagógovia: Monika Vargová, Angela Baranyai, Bibiána Bugárová a Ildikó Csémiová.

Program Erasmus+ sa onedlho uzavrie slávnostným odovzdávaním dokumentov Europass, ktoré potvrdzujú absolvovanie zahraničnej odbornej praxe. Naši študenti sú si plne vedomí toho, že naša škola im poskytla takú možnosť, ktorá im pomôže pri uplatnení sa na trhu práce.

Ing. Angela Baranyai, koordinátorka
a vyučujúca odborných predmetov