Aktívny nemecký a anglický týždeň – Idegennyelvi lektorok

Aktívny nemecký a anglický týždeň na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi

Podpora cudzojazyčnej komunikácie má vysokú prioritu na našej škole, a preto sa každý rok radi zapájame do programu Aktive deutsche woche a Active English Week, ktorý umožní žiakom stretnúť sa so zahraničnými lektormi a učiť sa s nimi cudzí jazyk celý týždeň. Tento program sa teší čoraz väčšej popularite medzi žiakmi, počet účastníkov sa každý rok zvyšuje, hlavne v prípade angličtiny, a výučba už prebieha v dvoch väčších skupinách.

V tomto školskom roku sme od 24. februára do 6. marca privítali troch zahraničných lektorov, Neri z Kölnu, Nemecka a dvoch anglicky hovoriacich lektorov, Oshu z USA a Nathana z Anglicka. Žiakom sa veľmi páčilo, že mohli počuť originálne prízvuky a precvičovať cudzí jazyk s učiteľmi, ktorých cieľový jazyk je materinským jazykom. Hravé úlohy, pohodová atmosféra a zábava na hodinách žiakov naplnila elánom a jazykové výzvy prijímali s nadšením. Lektori boli nápomocní, ochotne sa rozprávali a zoznamovali so žiakmi a tiež vyjadrili spokojnosť. Nathan už strávil na Slovensku 6 mesiacov, a povedal, že sa mu krajina zapáčila a ľudia sú veľmi priateľskí.  

Sme radi, že sa každý rok môžeme zúčastniť tohto cudzojazyčného školského programu a okrem používania cudzieho jazyka si môžeme rozšíriť aj kultúrny obzor.

Katarína Kósová, učiteľka anglického jazyka

Idegennyelvi lektorok a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián

 Az igazi határokat a beszélt nyelvek határozzák meg.

                                                                                    Jean-Jacques Annaud

Az Európa Tanács az Európai Unióval közösen a 2001. esztendőt a “Nyelvek Európai Évé”-nek nyilvánította, és ebben az évben rendezték meg először szeptember 26-án a „Nyelvek Európai Napjá“-t. Tették ezt annak fényében, hogy felhívják a figyelmet a sokszínű és soknyelvű Európában a nyelvek óriási szerepére.

Multikulturális világunkban az idegennyelv-tudásnak még soha nem volt akkora a társadalmi, gazdasági és politikai jelentősége, mint napjainkban. Az idegen nyelveket beszélők előtt megnyílik a világ. A hasznosítható nyelvtudás felbecsülhetetlen érték minden szakterületen. A mindennapi élet is számtalan olyan helyzetet teremt, amelyben nyelvtudás nélkül nem, vagy csak alig lehet boldogulni. Már nem elég, ha megértetjük magunkat, versenyképes nyelvtudással kell rendelkezni, hiszen a pontos nyelvismeret hiánya üzleti tárgyalásokon, megbeszéléseken komoly félreértésekhez vezethet.

Iskolánk, a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia a kezdetektől szívügyének tekinti az idegen nyelvek minőségi oktatását/elsajátítását. Fontos, hogy diákjainkat olyan nyelvtudással vértezzük fel, hogy leküzdjék nyelvi korlátaikat, és ne csak a hazai, hanem más állam munkaerőpiacán is megállják helyüket. Ennek érdekében keressük a nyelvtanulás leghatékonyabb és legeredményesebb módszereit, kihasználunk minden lehetőséget, hogy diákjaink tökéletesíthessék, kipróbálhassák nyelvtudásukat. Erre nagyon jó alkalom – többek között – az idegennyelvi Aktív hét, amelyet iskolánk igazgatója, Horváth Erzsébet, minden évben lelkesen szervez, idén már 13. alkalommal. A hét folyamán a diákoknak napi 6 órában van lehetőségük angol, ill. német lektorok segítségével tökéletesíteni nyelvtudásukat, bővíteni ismereteiket az adott ország kultúrájáról, szokásairól, megismerni az ország földrajzi adottságait, gazdaságát, az ott élő emberek gondolkodásmódját. Az eltelt évek során Angliából, Skóciából, Amerikából, Kanadából és Ausztráliából érkező angol ajkú, ill. Németországból érkező lektorokkal dolgozhattunk együtt.

Nagy örömünkre, több év kihagyás után sikerült német lektort is biztosítani az Aktive deutsche Woche nyelvi hétre, amelyre 2020. február 24-28. között került sor. Neri Orman, aki a kölni Egyetem tanára, lelkesen próbálta szóra bírni a csoport bátortalanabb résztvevőit is. A kezdeti nehézségek után az első sikeres/megértett mondat oldotta a diákok feszültségét, és csütörtökön bátran mutatták be vendégünknek városunkat, annak nevezetességeit, beszéltek a városunkban található, a turisták számára oly közkedvelt termálfürdőről.

Az Active English Week népszerűsége évről évre nő, a nagy érdeklődésre való tekintettel az utóbbi években 2-2 csoportban folyik a foglalkozás. Idén március 2-tól 6-ig Osha Amerikából és Nahtan Angliából érkezett, akik képesek voltak vidám, baráti légkörben zajló, aktív beszélgetésekre buzdítani azokat is, akik azelőtt nem mertek megszólalni idegen nyelven. A beszédkészség-fejlesztő módszerek és feladatok jelentős mértékben aktivizálták és sokkal motiváltabbá tették diákjainkat.

A nyelvkurzus megszervezésének hagyományát továbbra is ápolni szeretnénk, hisz ez tanulóinknak igazán nagy lehetőség nyelvtudásuk kipróbálására, az élő angol és német nyelv használatára.

Gaál Edit, az iskola tanára