Workshop ENVIROTOUR na našej škole – ENVIROTOUR – Interaktív előadás középiskolásoknak

Workshop ENVIROTOUR na našej škole

Dňa 21.apríla 2022 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa prednášky, ktorej poslaním je environmentálna výchova stredoškolákov. Cieľom bolo upozorniť návštevníkov na zodpovednosť jednotlivca v procese vedúcom k udržateľnosti spoločnosti. Workshop upriamil pozornosť na zmeny klímy a jej dopadov (so zameraním na prívalové dažde, zachovanie vody v krajine, horúčavy) v kraji i za hranicou kraja, ktoré sa menia pôsobením globálneho otepľovania. Prostredníctvom spíkrov, ukážok úspešnej praxe a alternatív vo voľbe spotrebiteľov ponúkal možnosti na úrovni konečných spotrebiteľov.

Ing. Klaudia Kiss, koordinátorka Zelenej školy

ENVIROTOUR – Interaktív előadás középiskolásoknak

Iskolánk diákjai a Föld napja alkalmából egy interaktív előadáson vettek részt, melynek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmüket a globális környezeti problémákra. Az előadók olyan témákat érintettek, mint a klímaváltozás és annak következményei. Fontos tudatosítanunk, hogy csak egy Földünk van, és mi – a végső fogyasztók – döntéseinkkel sokat tehetünk bolygónk megóvásáért.

Ing. Kiss Klaudia, A Zöld iskola koordinátora