Tevékenységközpontúság, élményszerűség, modernizálás… – Aktivizujúce, zážitkové vyučovanie a vzdelávanie

Tevékenységközpontúság, élményszerűség, modernizálás…
(Gondolatok a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia tanévzárója kapcsán)

Semmi kétség, ma reggel a 2021/2022-es tanév utolsó napja kopogott be iskolánk kapuján. Eljött tehát az ideje annak, hogy búcsúzzunk, értékeljünk és megünnepeljük mindazt, amit megvalósítottunk. Az iskola igazgatónője, Mgr. Horváth Erzsébet a következő gondolatokkal indította értékelő beszédét: „A mögöttünk álló tanévben – az eredményesség mellett – a tevékenységközpontú, élményszerű oktatás-nevelés megvalósítását tűztük ki célul, s most arra keressük a választ, hogy e célok elérésében mennyire voltunk sikeresek. Egyet biztosan elmondhatunk: mindent megtettünk azért, hogy az iskolánkban megszerzett tudás használható és versenyképes legyen, hogy a jók még jobbak legyenek, a lemaradók pedig lehetőséget kapjanak a felzárkózásra.”

A tanév során elért eredmények, a megvalósított programok, fejlesztések, az újonnan megválasztott diákdiri és csapata által által szervezett rendezvények önmagukért beszélnek. Tanulóink számos tanulmányi úton, színházlátogatáson vettek részt, és különféle tanulmányi versenyeken szerepeltek sikeresen. Az elmúlt iskolai évben 13 pályázatot nyújtottunk be, ezekből nyolc sikeres volt, kettő eredményét pedig még várjuk. De lássunk néhány sikertörténetet, természetesen a teljesség igény nélkül. Az Erasmus+ szakképzési programnak köszönhetően 15 tanulónk vehetett részt háromhetes szakmai gyakorlaton Prágában. Intézményünkben tovább folytatódott a duális képzés, amelynek keretében 12 akademistánk végez szakmai gyakorlatot 4 partner vállalatban. Az Edinburgh Hercege Nemzetközi Díj elnevezésű programban további két tanulóink szerzett bronz, illetve ezüst fokozatot. Az Active English Week foglalkozásain számos tanulónk fejleszthette nyelvtudását, Tanirodáink háziversenyén és kiállításán negyedikeseink bizonyíthatták szakmai rátermettségüket,  a Határtalanul! programnak köszönhetően pedig harmadikosaink vehettek részt egy eseménydús körúton Magyarországon. Mindemellett a fejlesztések terén is sikerült előbbre lépnünk. Számítógépparkunkat a CorelDRAW Graphics Suite szoftvercsomaggal modernizáltuk, a szülői munkaközösség támogatásának köszönhetően pedig tanulóink kényelmét szolgáló pihenőhelyeket sikerült kialakítanunk az iskola folyosóin. Legutóbb a diákparlament szerepelt sikeresen a Participatív költségvetés egy jobb iskoláért elnevezésű pályázaton, amelynek forrásaiból a chill out zóna további fejlesztését és  az iskola WIFI rendszerének modernizálást kívánjuk fedezni.

Az igazgatónő tanévzáró beszédében az egyes osztályok előmenetelének és hiányzásának értékelése után az egyéni teljesítményekre is kitért, majd megköszönte a tanári kar munkáját: „A tanévzáró a tanuló számára a célba érés napja, a bizonyítvány pedig egy fontos mérföldkő, útmutató. Gratulálok a jól tanuló diákoknak, és elgondolkozásra, nagyobb mennyiségű és jobb minőségű munkára ösztönzöm a kevésbé jól teljesítőket! Ne felejtsétek, tanáraitok munkájuk során a ti érdekeiteket tartották szem előtt! Tenni akarásotoknak, szorgalmatoknak, sikereiteknek örvendtek. Nem akarásotokra, lustaságotokra pedig türelemmel keresték a gyógyírt. A mai napon nagy köszönet illeti őket.”

Ezt követően iskolánk legjobbjai részesültek nyilvános igazgatói dicséretben, azok a tanulók, akik a legtöbbet tettek iskolánk hírnevének öregbítéséért. Teljesítményével közülük is kimagaslott Užák Péter, a III.B osztály tanulója, aki elnyerte a megtisztelő, egyszeri ösztöndíjjal járó Az év diákja címet. Užák Péter tevékenységét osztályfőnöke, Mészáros Ilona méltatta, neve pedig rövidesen felkerül iskolánk dicsőségtáblájára.

Az igazgatónő a következő szavakkal bocsátotta útra a diákokat: „Bízom benne, hogy egy dologban mindannyian egyetértünk: ebben a tanévben is jó volt nagymegyeri diáknak lenni.”

Papp László

Aktivizujúce, zážitkové vyučovanie a vzdelávanie

Niet o tom pochýb, že dnes ráno zaklopal na bráne našej školy posledný deň školského roka 2021/2022. Nadišiel čas, aby sme sa rozlúčili, hodnotili a oslávili všetko, čo sa nám podarilo uskutočniť. Mgr. Alžbeta Horváthová, riaditeľka našej školy vo svojom hodnotiacom prejave zdôraznila, že naším vytýčeným cieľom bolo aktivizujúce, zážitkové vyučovanie a vzdelávanie. Teraz hľadáme odpoveď, nakoľko sme boli úspešní. Môžeme skonštatovať, že všetko sme spravili pre to, aby sa dobrí stali lepšími, aby študentov motivovala pri učení vrodená zvedavosť, aby boli osvojené vedomosti dobre aplikovateľné v praxi a schopné obstáť v konkurencii. Je veľmi dôležité neustále obnovovanie. Naši žiaci sa zúčastnili na viacerých súťažiach. V uplynulom školskom roku sme podali 13 projektov, z nich 8 bolo úspešných, na výsledky dvoch projektov ešte čakáme. Vďaka projektu Erasmus+ sa 15 žiakov zúčastnilo trojtýždennej praxe v Prahe. V rámci duálneho vzdelávania 12 žiakov vykonáva odbornú prax v štyroch partnerských firmách. V rámci prestížneho programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) ďalší dvaja žiaci získali bronzové, resp. strieborné ocenenie. V rámci „Active Englich Week“ si naši žiaci mohli rozvíjať svoje jazykové schopnosti, na súťaži a výstave cvičných firiem štvrtáci mohli dokázať svoje odborné znalosti. Vďaka projektu „Határtalanul – Bez hraníc“ sa naši tretiaci zúčastnili exkurzie s bohatým programom v Maďarsku. Popritom prebiehala aj významná inovácia, lebo náš počítačový park sme modernizovali so softvérovým balíkom Corel DRAW Graphics Suite a pomocou rodičovského združenia sa nám podarilo vytvoriť oddychové zóny na chodbách školy. Naposledy študentský parlament bol úspešný v projekte Partirozpočet na školách a vďaka tomu môžeme vytvárať ďalšie oddychové zóny a vylepšiť WIFI – sieť školy. Riaditeľka školy vo svojom prejave hodnotila študijné výsledky a počet vymeškaných hodín v jednotlivých triedach a poďakovala sa za prácu pedagogického zboru. Koniec školského roka pre žiaka znamená príchod do cieľa. Popri dosiahnutých študijných výsledkoch patrí uznanie tým žiakom, ktorí sa úspešne zapájali do rôznych študijných súťaží. Z nich viacerým bola udelená pochvala riaditeľa školy. V školskom roku 2021/2022 najväčšie uznanie patrí Petrovi Užákovi, žiakovi III.B triedy, ktorý sa za svoju bohatú činnosť stal študentom roka. Jeho meno sa zaslúžene dostane na tabuľu cti našej školy. V závere pani riaditeľka povedala: „ Verím, že súhlasíte so mnou v jednej veci: aj v tomto školskom roku bolo dobré byť veľkomederským žiakom.“

Mgr. Helena Mészárosová