Gyökerek és szárnyak – Korene a krídla

Gyökerek és szárnyak 
Tanulmányi kirándulás a Szedres-tanyán 
 
Idegenforgalmi menedzsment szakos diákjaink a turizmus világnapja alkalmából minden évben tanulmányi kiránduláson vesznek részt. Idén a választás a Balázsfán található Szedres-tanyára esett, amelynek alapítója Rőth Imre csallóközi lovasíjász, a világhírű Kassai Lajos tanítványa. A lovas tanyán található az a jurta, melyet Rőth Imre úgy  igyekeztek berendezni, ahogy azt feltételezhetően az őseink is lakták. A nap a jurtában indult egy rendhagyó történelemórával, egyfajta időutazással. Megtudhattuk mi is az az Isten fája, miért volt őseink idejében halálos bűn, ha valaki rálépett a küszöbre, hallhattunk őseink hitvilágáról, a honfoglalás kori harcmodorról, beszéltünk eleink használati tárgyairól, hogy csak néhány mozzanatot idézzünk fel. 
A nap folyamán Bial Juditnak és Rege nevű lovának köszönhetően egy nem mindennapi bemutatónak is részesei voltunk. Szem- és fültanúi lehettünk annak, hogyan működik a lóidomítás egyik különleges módja, az úgynevezett suttogó módszer. Ez nem azt jelenti, hogy az idomító állandóan a ló fülébe suttog, sokkal inkább egy olyan módszerről van szó, amely az erőszak kerülésével veszi rá a lovat, hogy valamit megtegyen. Ló és lovasa között különleges kapcsolat alakul ki, amelynek során testbeszéddel és egyéb eszközökkel érik el azt, hogy a ló magától követni akarja idomítója parancsait, annak minden lépését. 
Délután mi magunk is kipróbálhattuk az ősi magyar harcmodort, lóra ülhettünk, lándzsát hajíthattunk, íjászkodhattunk. Felejthetetlen élmény volt kilépni konfortzónánkból.
 
Kiss Klaudia szaktanár, a tanulmányi kirándulás szervezője  
 
Korene a krídla – exkurzia pri príležitosti Svetového dňa turizmu   
 
Je už tradíciou, že pri príležitosti Svetového dňa turizmu každý rok organizujeme exkurziu pre žiakov študijného odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.  Tento rok sme navštívili „ Szedres tanya“ v Blažove. 
V rámci dňa sme mali možnosť prežiť netradičnú hodinu dejepisu o živote maďarských kmeňov v 9. a 10. storočí v tradičnej jurte,  dozvedeli sme sa, čo je jazyk Equus (reč tela koní), ktorý pri práci s koňmi používajú aj na tejto usadlosti. Bolo zaujímavé sledovať spoluprácu koňa a jeho jazdkyne komunikujúcich uvedenou rečou. 
Poobede sme mali možnosť vyskúšať si hod oštepom, lukostrelectvo, ale aj pocit sedieť na koni – teda prekonať sám seba.  Prežili sme spolu nádherný deň.
 
Ing. Klaudia Kiss, vyučujúca odborných predmetov, vedúca exkurzie