Évzáró élet- és egészségvédelmi gyakorlat – Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

Évzáró élet- és egészségvédelmi gyakorlat

2024. június 25-én az élet- és egészségvédelmi nap „zajától” volt hangos az iskolánk, amelynek programja sportos ügyességi vetélkedőkből és egy drogellenes előadásból állt. Természetesen ahhoz, hogy ez a program megvalósulhasson, és mindenki jól is érezze magát, a tanárok és diákok aktív közreműködésére is szükség volt.

A nap programját alkotó ügyességi versenyszámok diákjaink és versenybíróként közreműködő tanáraink visszajelzései alapján egyszerűek és főleg szórakoztatóak voltak. Összesen öt helyszínen kellett feladatokat végrehajtani. Tanulóink szurkolhattak a csapattársaknak, miközben átélhették a közös sportolás örömeit. A versengést igazi csapatszellem hatotta át. Bízom benne, hogy diákjaink kisebb-nagyobb sikerélményeket szereztek közös erőfeszítéseik során. Elmondásuk alapján a legizgalmasabbnak a tornateremben összeállított ügyességi akadálypálya bizonyult, ahol kúszni, mászni, ugrani, sőt florballütők segítségével még egy kislabdát is célba kellett juttatni. Emellett más játékokban is bizonyítani kellett, például pingpongütővel és labdával zsonglőrködni, illetve fejjel lefelé testhelyzetben célba dobni stb. E két utóbbi feladat első ránézésre könnyűnek tűnt, ám diákjaink az első próbálkozásoknál rá kellett jöjjenek, hogy nem is olyan egyszerűek.

A bírók minden versenyszám sikeres végrehajtását pontokkal jutalmazták. Az elért időeredmények, találatok, illetve pontszámok alapján végül kiderült, melyik osztályok voltak a legügyesebbek. Ők majd a bizonyítványosztás napján tartandó közös évértékelő során jutalomban részesülnek.

Hosszú Béla, testnevelő tanár

Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

Dňa 25. júna 2024 sa konal na našej škole deň Ochrana života a zdravia. Miestom konania boli vonkajšie priestory na dvore školy, respektíve telocvičňa a triedy v budove školy. V programe dňa sa spoločne zúčastnili žiaci a učitelia. Žiaci na jednotlivých stanovištiach pod riadením učiteľov-rozhodcov v troj a štvorčlenných družstvách absolvovali jednotlivé zábavné úlohy. V každej disciplíne mohli dosiahnuť určitý počet bodov, na základe čoho bude najšikovnejšia trieda odmenená v deň rozdávania vysvedčení. Športovo-zábavné súťaže boli doplnené protidrogovou prednáškou. Celkovo môžeme konštatovať, že program dňa sa niesol vo veselom duchu, prevládala dobrá nálada.

Vojtech Hosszú, učiteľ telesnej výchovy