Biela pastelka 2022 – Fehér ceruzák 2022

Biela pastelka 2022

23-eho septembra 2022 sme usporiadali dobročinnú verejnú zbierku Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka pomáha nevidiacim vrátiť sa späť do života Biela pastelka znamená svetlo, keď je okolo tma. Celoslovenská zbierka Biela pastelka je tu pre všetkých ľudí, ktorým život nevidiacich nie je ľahostajný. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, organizátor verejnej zbierky Biela pastelka, je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priatelia a príbuzní i rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Má 2 815 členov združených v 50 základných organizáciách. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Ďakujeme! 

Fehér ceruzák 2022

2022. szeptember 23-án jótékonysági gyűjtést szerveztünk a vakok és gyengénlátok részére. A Fehér ceruzák elnevezés a láthatatlan vonalak – a vakok világának a jelképe. A fehér ceruza jelenti a fényt a sötétségben, segít megkeresni a világosságot, segít visszatérni a mindennapi életbe. A vakok és gyengénlátók szervezete Szlovákiában polgári társulásként működik, melynek tagjai nagyrészt látáskárosultak, de munkájukat mindannyian önkéntesként végzik. A gyűjtés teljes bevétele támogatja azokat a programokat, amelyek segítik a vakokat és gyengénlátókat abban, hogy kiegyensúlyozottan élhessék mindennnapjaikat. Köszönjük az adományokat!

Szólj hozzá!